Podklady z přednášky Nebojte se inteligence.

Anotace: Slovo „umělá“ není v názvu záměrně.  S příchodem umělé inteligence do našich životů budeme tu přirozenou potřebovat  ještě víc, ale neměli bychom se bát používat obě. Ukážeme si na praktických příkladech, jak mohou učitelé i studenti využít smysluplně nástroje umělé inteligence a v čem spočívají jejich rizika.

Záznam konference

Části kde vystupuji si můžete přehrát pomocí následujících odkazů nebo přeskočte na časy v závorkách.

Můj příspěvěk (začátek v čase 2:15)

Závěrečná panelová diskuze (začátek v čase 3:08)

Odborné texty, úkoly, seminární a závěrečné práce

Video s praktickými příklady využití ChatGPT ve vzdělávání

Umělá inteligence a zadávání úkolů

Jak využít ChatGPT pro psaní celých či částečných článků (včetně AI verze)

Nástroje k vyzkoušení

Deepl Write

Perplexity

Formulabot

Metodiky a užitečné materiály pro učitele

AI dětem

Průvodce ChatGPT pro učitele

Stanovisko Masarykovy univerzity k využívání umělé inteligence ve výuce

Stanovisko PdF UP k problematice využívání umělé inteligence

Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy

Příležitosti a rizika umělé inteligence

Umělá inteligence ve vzdělávání

Stránku si můžete zobrazit přímo v OrgPadu, zkopírovat a upravit podle svých potřeb. Je dostupná pod licencí WTFPL.