Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA

Martin Kaliba je sociální pedagog, učitel a vysokoškolský pedagog. Zabývá se aktuálními trendy ve vzdělávání. Má praktické zkušenosti s přímou prací se třídou. Lektoruje témata z oblasti práce s třídním klimatem, primární prevence rizikového chování, inspirace pro třídnické hodiny atd. Je odborník na nové formy rizikového chování a jeho prevenci (online rizikové chování, ohrožení dětí výzvami současného světa, nové formy závislostí atd.). Zabývá se využitím digitálních nástrojů ve vzdělávání: digitální aplikace ve výuce, únikové hry, online wellbeing atd.

Ing. Jindřich Zdráhal

Jindřich Zdráhal je středoškolský učitel. Učí především IT předměty a k tomu i kousek fyziky. Učí od roku 2006 a pořád ho to baví. Jeho koníčkem je hledat způsoby, jak efektivně a smysluplně zapojovat technologie do výuky. Rád zkoumá, jak si ulehčit a zefektivnit každodenní práci učitele. Píše o tom články na svůj web www.sskola.cz. Jako lektor rád předává zkušenosti se zapojováním technologií do školství. Nebere se moc vážně a snaží se témata odlehčit. Nebojí se upřímně mluvit o tom, co se mu nepovedlo a kde narazil, abyste vy nemuseli.

Mgr. Barbora Jeřábková

Bára Jeřábková vystudovala učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby a současně se zabývá i hudbou a psaní písní. Vždycky měla blízko k technologiím, i když léta neměla k dispozici profesionální vybavení a na věci si různým experimentováním přicházela sama, často třeba i s pomocí izolepy. Díky tomu ale může své zkušenosti sdílet i s dalšími, kteří nejsou profesionálové ani nemají drahé přístroje se záhadnými názvy. To samé platí i o její radosti z bádání a objevování nových řešení a nových věcí. Proto není divu, že se v tomto duchu neslo i její mnohaleté působení v roli učitelky na ZŠ i lektorky volnočasových vzdělávacích aktivit. Jejím cílem je propojovat umění, vzdělávání a technologie. Rozhodla se jako pedagog vystoupit z budovy školy a vstoupit do širšího prostoru, aby toto propojování mohla realizovat naplno, a tak mohla svou tvorbou přinášet inspiraci mnoha učitelům, rodičům i dětem.

Mgr. Ing. Petr Kleiner

Petr Kleiner je učitel, konzultant, fotograf a nadšenec do moderních technologií. Jeho široké vzdělání zahrnuje oblasti techniky, fyziky, ekonomie a humanitních věd. Studium na Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Hradec Králové a Vysoké škole ekonomické v Praze mu umožnilo propojovat různé disciplíny a hledat mezi nimi zajímavé souvislosti.

Na střední grafické škole v Pardubicích vyučuje fotografii, kde se snaží inspirovat své studenty k tvůrčímu a kritickému myšlení. Paralelně působí jako marketingový konzultant, specializující se na strategie, branding a reklamu. Fotografie a audiovizuální tvorba jsou jeho velkou vášní, kterou rád spojuje s moderními technologiemi.

Věří, že vzdělávání by mělo být zábavné, praktické a inovativní. Proto se snaží překonávat tradiční vzdělávací metody a nabízet studentům nové přístupy k učení. Organizuje kreativní a praktické workshopy, které studentům umožňují rozvíjet dovednosti a inovativní myšlení. Jeho cílem je motivovat studenty k zpochybňování tradičních konvencí a hledání nových, originálních řešení.

Mgr. Zuzana Šefčíková

Zuzana Šefčíková je zástupkyní ředitelky v ZŠ a SŠ Daneta. Má dloholeté praktické zkušenosti s využíváním technologií ve výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na webinářích předává i zkušenosti s organizací provozu školy a tipy ke spolupráci s rodiči.

Pavel Matějíček

Pavel Matějíček je zkušený lektor a táta dvou kluků, který má praktické zkušenosti s kybernetickou bezpečností. Své zkušenosti umí předat poutavou a srozumitelnou formou. Provozuje web spajk.cz, na kterém najdete spoustu užitečných návodů a videí. S Pavlem spolupracuji dlouho, některé vzdělávací akce učíme v tandemu.