Projekt SYPO

V projektu SYPO jsem v období 2018 – 2023 působil jako e-learningový specialista. Na jaře 2020 jsem spolupracoval s týmem, který měl na starosti tvorbu mimořádných webinářů zaměřených na online výuku. Nejúspěšnější webinář o formativním hodnocení s panem Dlabolou má přes 26 000 zhlédnutí.

Také jsem připravil k vydání zdarma dostupnou publikaci pan doktora Černého Webináře (nejen) ve škole: teorie, praxe, zkušenosti.

Pardubický kraj

S Pardubickým krajem spolupracuji od roku 2020 a moc si toho vážím hlavně proto, že jsou to přátelští a otevření lidé, kteří dokáží pozvat na webináře podobně naladěné účastníky. Realizoval jsem pro ně např. webinář o online výuce, autorských právech nebo online výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prezentace z webináře Online výuka prakticky

MAS Stolové hory

Místní akční skupina Stolové hory jsou v první řadě skvělí lidé, se kterými spolupracuji moc rád a je to pro mě velká čest. Poskytuji jim konzultace a pořádáme společně webináře od roku 2020. Prohlédněte si prezentaci z webináře Jak se nezbláznit z online výuky.

Prezentace z webináře Jak se nezbláznit z online výuky

MAS Královédvorsko

Od roku 2020 spolupracuji s Místní akční skupinou Královédvorsko, kde poskytuji webináře a online konzultace školám. Pan Machek je super chlap, který se neustále snaží posouvat vzdělávání v regionu dál. Pořád vymýšlí něco nového. Jsem rád, že s ním mohu spolupracovat. Níže si můžete stáhnout prezentaci z webinářů o autorském právu.

Prezentace z webináře Autorský zákon v praxi učitele

MAP Jaroměřsko

Místní akční plán Jaroměřsko sdružuje úžasné učitelky a učitele, kteří hledají cesty jak věci zlepšovat. Je krásné pozorovat, jak jsou pod vedením Mgr. Dariny Bártové sehraní. Od roku 2021 pro ně dělám webináře a poskytuji individuální konzultace učitelům. Jsem rád, že se s nimi mohu setkávat v příjemné atmosféře a navíc se od nich učím nové věci.

Liberecký kraj

Pro Liberecký kraj jsem realizoval webináře Tipy a triky pro efekt(iv)ní online výuku a Tipy a triky k rotační výuce. Oba webináře proběhly jako setkání platformy setkání platformy Přírodovědné a technické vzdělávání v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Účastníci byli skvělí, moc rád vzpomínám na přátelskou atmosféru.

Učitelská konference DigiDay #EDU 2021

Vystoupení na online učitelské konferenci DigiDay #EDU 2021 (čas 1:05).

Minikonference Digitální gramotnost 2021

Vystoupení v panelové diskuzi k online výuce.

Konference Dobrá praxe 2020

Vystoupení na konferenci, kterou pořádala Západočeská univerzita v Plzni.

Workshop UMPRUM, 2018

Pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové jsme s Mirkem Půžou uspořádali workshop, na kterém se studenti mohli seznámit se situací ve školách ohledně využívání moderních technologií. Studenti byli skvělí a hráli si s přivezenými hračkami jako děti 🙂 Workshop byl součástí přípravy na jejich ročníkový projekt, ve kterém navrhovali slabikář. Níže si můžete prohlédnout prezentaci z workshopu.

Prezentace z workshopu na UMPRUM

Workshop o e-learningu pro Fakultu architektury ČVUT, 2017

Kniha Moderně s Moodlem, 2015

Kniha o Moodlu a elektronickém vzdělávání, kterou jsme napsali s manželkou Martinou, Karlem Myškou a Martinem Šínem.

Knihu si můžete zdarma stáhnout ve formátu pdf.